Jablonec nad Nisou Turnov
Baby Club Mišutka
Svatopluka Čecha 1402
Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 480 018 949
E-mail: info@misutka.eu

Zobrazit na mapě »

30.12.2010

Jak v mišŠutce upravujeme vodu

Jak v mišutce upravujeme vodu

Již 20 let nejenom učíme děti plavat, ale zabýváme se i problematikou úpravy vody. Na základě toho jsme vybudovali dětský plavecký klub s jednou z nejkvalitnějších technologií ( NEREZOVÝ BAZÉN BERNDORF, TECHNOLOGIE rakouské firmy BWT - plynná chlorace, ozon, UV lampa ).

Vzorky vody v našem klubu jsou pravidelně každý týden odebírány zdravotním ústavem Liberec a protokoly o kvalitě vody jsou uloženy na recepci klubu ( dáno vyhláškou ). Výsledky kvality vody a celou technologii Mišutky můžete kdykoliv vidět.

A nyní pár řádků od projektanta MIŠUTKY.

Ing. Milan Šmíd – bazénový a wellness specialista

Uváděný průzkum, jak uvádí článek, byl prováděn na amerických bazénech, kde je

používán zcela jiný technologický systém výměny vody (např. u nás nepovolené skimmerové

bazény), kde je nedokonalost systému nahrazena cca čtyřnásobnými dávkami chlóru než

v bazénech u nás. Tím je způsobené i vyšší uvolňování chlóru do ovzduší nad bazénem,

jeho možné hromadění nad hladinou (chlór je těžší než vzduch) a tím zvýšené riziko pro

citlivější jedince – aktivní plavce. I zde je potenciální riziko charakterizováno pro závodní

plavce s periodicitou plavání v bazénu několikrát týdně a vysokou tělesnou zátěží. Ale ani

v těchto podmínkách zvýšené chlorace není prokázán negativní vliv u běžné koupající

populace.

V České republice, kde hygienická vyhláška stanovuje pro systém provozu veřejných

bazénů pravděpodobně nejpřísnější technicko hygienické podmínky na světě, chlorujeme na

nejnižší hygienicky možné hodnoty, které jsou schopny vodu zabezpečit. Umožňuje nám to

výzkumná činnost v oblasti komunální balneologie, kterou prováděl v 50. – 70. letech

20.století Doc. Ing. Josef Sklenář CSc. na katedře zdravotního inženýrství Fakulty stavební

ČVUT. Výsledky tohoto výzkumu položily základ celému řešení veřejných bazénů u nás a na

základě těchto poznatků se vyvíjela i naše příslušná legislativa pro bazény. My, co se

technologiemi a provozem veřejných bazénů a koupališť věnujeme, rozšiřujeme tyto základy

úpravárenství vody o nové metody zabezpečení vody – ať už na bázi chlorace (řízené

dávkování pomocí trvalého sledování kvality vody na průtočných sondách, podtlakové

chlorování zabraňující úniku chlóru, elektrolýza soli – tzv.„slané“ bazény apod.) nebo pomocí

bezchlorových metod, které vodu dokonale zabezpečují a umožňují tak chloraci snižovat až

na nezbytné hygienické minimum. K ním patří ozonizace vody a v posledních letech hlavně

UV záření.

Ozón je namodralý plyn těžší než vzduch. Je dosud nejsilnějším oxidantem

používaným k likvidaci organických a anorganických nečistot a hygienickému zabezpečení

vody v bazénech. Pro svou nestálost se musí vyrábět v místě spotřeby - elektrickým

výbojem vysokého napětí. Ozón je značně nestálý a rychle se rozpadá na molekulu kyslíku a

velmi reaktivní atomární kyslík : Jeho schopnost usmrcovat mikroorganizmy ve vodě je

vysoká na bacterium coli a spóry cca 300 x vyšší než chlórem. Stejně tak, jak je nebezpečný

pro mikroorganizmy, mohl by být nebezpečný i pro plavce. Proto je voda před vstupem

z úpravny vody do bazénu ozónu zbavena - v bazénu hygienická vyhláška jeho přítomnost

nepovoluje.

Desinfekce UV záření je progresivní technologický způsob zabezpečení vody, Jde o

fyzikální způsob sanitace vody bez negativního vlivu na chemické složení vody. Proces

likvidace bakterií i jejich sporů a virů probíhá účinkem krátkovlnného záření o vlnové délce

cca 250 μm. V tomto záření je ve vodě likvidováno vše živé. Velkou výhodou této metody je

jednoduchost provedení, nevýhodou je fakt, že k likvidaci mikrobů dochází pouze v místě

kontaktu kapaliny s UV paprsky v prostoru UV lampy, tedy v technologickém prostoru

úpravny bazénové vody. Úprava UV paprsky nemění chuť vody, nezpůsobuje zápach.

Výhodou metody je, že nemůže dojít k předávkování jako u chemických způsobů sanitace

vody. Při použití tzv. středotlaké UV lampy bylo vypozorováno, že dochází navíc ke snižování

negativní hodnoty vázaného chlóru, tedy toho chlóru, který se nám váže na vnesené nečistoty, ve vodě sice zůstává, ale má nižší desinfekční účinky. Díky této vlastnosti se tato

metoda používá na většině nově budovaných bazénů. Účinek UV lamp oceňujeme zvláště

tam, kde se nám jedná o co nejnižší dávky chlóru, které do vody dodáváme, tedy u bazénů

s vyšší teplotou vody (vířivky, relaxační bazény) a zvláště u bazénů pro kojenecké plavání,

kde jsou naši malí návštěvníci na chemii ve vodě nejcitlivější. V našem projektovém ateliéru

je tento systém úpravy vody pro bazény kojeneckého plavání navrhován již jako standardní

vybavení.

Podíváte-li se do zázemí veřejného bazénu a koupaliště, uvidíte, že se jedná o celou

složitou „továrnu“, která vodu trvale upravuje po celou dobu provozu bazénu a u velkých

bazénů trvale 24 hodin denně. Kvalita vody je nepřetržitě sledována a vyhodnocována. Pro

každý veřejný bazén I bazény kojeneckého plavání je naší legislativou předepsán systém

pravidelných zkoušek chemické a mikrobiologické kvality vody prováděný nezávislou

akreditovanou chemickou laboratoří a výsledky naměřených hodnot jsou kromě

provozovatele zasílány i do centrálního registru sledování kvality pitných a bazénových vod

(tzv. pi-vo) spravovaný Státním zdravotním ústavem. Samozřejmě nemůžeme nikdy vyloučit,

že u zvláště citlivých jedinců se nemůže objevit alergická reakce na styk s bazénovou vodou,

protože takováto reakce může být na jakoukoliv látku, kterou pozřeme nebo se s ní setkáme

(prach, pyl, chlad, záření, potraviny apod.). Jedná se ale o zcela vyjímečné případy a ani u

nich nebylo vždy prokázáno, zda reakce byla přímo na bazénovou vodu nebo na jiný alergen,

který působil o to víc, že byla pokožka důkladně vymyta po pobytu v bazénu.

Plavecké sporty a pobyt v bazénech patří prokazatelně k nejzdravějším aktivitám. Ve

vodě se tělo protáhne, spaluje přebytečnou energii bez negativní zátěže na klouby, dýchá se

zvlhčený a vyčištěný vzduch. Kurzy plavání kojenců a batolat jsou u nás navíc vedené

vyškolenými lektory a i podle ohlasu řady pediatrů má toto řízené koupání pozitivní vliv na

další vývoj dítěte. Na bazény pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat jsou z hlediska

hygienické vyhlášky kladeny daleko přísnější kritéria než na běžné plavání veřejnosti a ze

strany státního hygienického dozoru bývají ještě daleko sledovanější.

Autor tohoto článku je místopředsedou představenstva Asociace pracovníků v regeneraci – APR

(www.aprcz.cz) a autor řady článků v časopise Sport & wellness management a ve wellness

magazínu Bazény, Spa & Sauny. Zastupoval APR při přípravě legislativy pro navrhování a provoz

bazénů a saun. Problematikou bazénů a koupališť se profesionálně zabývá od roku 1987.

Bazény a wellness s.r.o. Nad Šutkou 41 E, 182 00 Praha 8 - Kobylisy IČO: 279 41 931 DIČ: CZ 279 41 931

Obch. rejstřík: Městský soud v Praze, odd.C, vložka 128164 Komerční banka č.ú. 43-122 447 0217 / 0100

Tel. 284 021 911 Fax. 284 021 919 Mob. 731 163 415 e-mail: projekce@bazeny-wellness.cz

« Zpět na výpis zpráv
copyright © 2009 Baby Club Mišutka / design © 2009 David Matura / supported by Dogfish.cz